აკადემიური კონკურსის შედეგები კავკასიის ეკონომიკის სკოლაში

27 ივლისი 2020

კავკასიის უნივერსიტეტში, კავკასიის ეკონომიკის სკოლაში (CSE) აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 2020 წლის 23 ივლისს ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით და უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ბრძანებით ეკონომიკის მიმართულებით აკადემიურ თანამდებობებზე აირჩიეს შემდეგი პირები:

 


ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე 3 წლის ვადით

 

  • ირაკლი დანელია


ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე 3 წლის ვადით

 

  • ნოდარ კილაძე
  • სოფიო ოგბაიძე
  • დავით ხანთაძე