აკადემიური პერსონალის კონკურსის შედეგები კავკასიის მედიის სკოლაში

19 თებერვალი 2020

კავკასიის უნივერსიტეტში, კავკასიის მედიის სკოლაში, (CSM) აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად, 2020 წლის 12 თებერვალს, ახალი ამბების და ინტერკულტურული კომუნიკაციის მიმართულებით ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით და უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ბრძანებით, აკადემიურ თანამდებობებზე აირჩიეს შემდეგი პირები:


 პროფესორის თანამდებობაზე 6 წლის ვადით:

 

  • ირინე ცინცაძე - ინტერკულტურული კომუნიკაცია
  • მარინა ვაშაყმაძე - ახალი ამბები