აკადემიური პერსონალის კონკურსის შედეგები კავკასიის ბიზნესის სკოლაში

9 მარტი 2020

კავკასიის უნივერსიტეტში, კავკასიის ბიზნესის სკოლაში (CSB), აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად, 2020 წლის 5 და 6 მარტს ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით და უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ბრძანებით,   აკადემიურ თანამდებობებზე აირჩიეს შემდეგი პირები:

 

ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე 3 წლის ვადით:

 

  • ლაშა არევაძე - ბიზნესის ადმინისტრირება
  • ვახტანგ ბერიშვილი - ფინანსები
  • ლელა ქსოვრელი - ფინანსები
  • გიორგი მამნიაშვილი - მარკეტინგი