აკადემიური პერსონალის კონკურსის შედეგები კავკასიის სამართლის სკოლაში

8 მაისი 2020

კავკასიის უნივერსიტეტში, კავკასიის სამართლის სკოლაში (CSL) აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 2020 წლის 6 მაისს ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით და უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ბრძანებით აკადემიურ თანამდებობებზე აირჩიეს შემდეგი პირები:

 

ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე 3 წლის ვადით

 

  • ლევან გოთუა - კერძო სამართალი
  • ვახტანგ ზაალიშვილი - კერძო სამართალი  
  • სიმონ ტაკაშვილი - კერძო სამართალი  
  • ეკა კაველიძე - საჯარო სამართალი  
  • გოგა კიკილაშვილი - საჯარო სამართალი
  • ირინე ხერხეულიძე - სისხლის სამართალი


ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე 3 წლის ვადით

 

  • ნათია სონღულაშვილი - სისხლის სამართალი
  • შოთა ტყეშელაშვილი - სისხლის სამართალი