სასწავლო პროცესის მართვისა და სტუდენტთა რეგისტრაციის სამსახური

მარიამ ციბაძე
სასწავლო პროცესის მართვისა და
სტუდენტთა რეგისტრაციის სამსახურის უფროსი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (225)
ელ.ფოსტა: mtsibadze@cu.edu.ge
ოთახი: B29

მარინა ხარაბედია
სასწავლო პროცესის მართვისა და 
სტუდენტთა რეგისტრაციის სამსახურის მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (224)
ელ.ფოსტა: mkharbedia@cu.edu.ge
ოთახი: B29

შორენა სიხარულიძე

სასწავლო პროცესის მართვისა და 
სტუდენტთა რეგისტრაციის სამსახურის მენეჯერ

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (223)

ელ.ფოსტა: shsikharulidze@cu.edu.ge

ოთახი: B29

ლელა გოგორიშვილი

სასწავლო პროცესის მართვისა და

სტუდენტთა რეგისტრაციის სამსახურის მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (245)

ელ.ფოსტა: lgogorishvili@cu.edu.ge

ოთახი: B29