შიდა აუდიტის დეპარტამენტი

აკაკი კაპანაძე
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (244)

ელ. ფოსტა: akapanadze@cu.edu.ge
ოთახი: C24