კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლამ 5 წლის იუბილე საზეიმო ვითარებაში აღნიშნა