„საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ" სტუდენტებთან შეხვედრა გამართა