მსოფლიო ხელოვნების და მეცნიერების აკადემიის კონფერენცია - განათლების მომავალი, სერბეთის მეცნიერებათა აკადემიაში, ბელგრადი, სერბეთი