განრიგი

  • ტრენინგის დასაწყისი - 1 მარტი
  • ტრენინგის ხანგრძლივობა: 3 თვე
  • ტრენინგის პერიოდულობა: ორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი
  • ჩატარების დრო: 18:00-21:00 საათი