კონკურსი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის ექსპერტთა შესარჩევად

14 მარტი 2017

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის სტანდარტებთან მრავალმხრივი და სრულფასოვანი შეფასების მიზნით ცენტრი 2017 წლის 10 მარტიდან 2017 წლის 10 ივლისის ჩათვლით აცხადებს კონკურსს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის ექსპერტთა შესარჩევად. 

 

კონკურსის შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ  ბმულზე.