აბსტრაქტების მიღება სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენციისთვის

25 აპრილი 2018

კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენციისთვის აბსტრაქტების მიღება დაიწყო.

 

კონფერენციის მიზანია, თეორიულ ცოდნასთან ერთად დამოუკიდებელი კვლევითი უნარების გამომუშავება და მიღებული შედეგების პრეზენტაციის ჩვევების განვითარება.

 

სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია მოიცავს კვლევებს შემდეგი მიმართულებებით:

 

ბიზნესის სკოლა

 

 • მენეჯმენტი
 • მარკეტინგი
 • ფინანსები

 

სამართლის სკოლა 

 

 • კონფერენციის თემატიკა ზოგადია. სტუდენტებს ეძლევათ საშუალება გამოიკვლიონ მათთვის საინტერესო სამართლის ნებისმიერი მიმართულება

 

მედიის სკოლა

 

 • ჟურნალისტიკა, მედიახელოვნება და საზოგადოებასთან ურთიერთობები

 

ტექნოლოგიების სკოლა

 

 • ინოვაციური ტექნოლოგიები
 • კიბერუსაფრთხოება

 

სახელმწიფო მართვის სკოლა

 

 • საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაცია: გამოწვევები და პერსპექტივები (ჟან-მონეს მიმართულება)
 • საგარეო პოლიტიკისა და საჯარო ადმინისტრირების გლობალური და ადგილობრივი ტენდენციები

 

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

 

 • ისტორია
 • სოციოლოგია
 • ფსიქოლოგია
 • ენათმეცნიერება
 • ლიტერატურული კვლევა
 • თარგმანმცოდნეობა
 • ევროპისმცოდნეობა

 

ტურიზმის სკოლა

 

 • MICE-ტურიზმი
 • აგროტურიზმი
 • ეკოტურიზმი
 • სამთო და საკურორტო ტურიზმი

 

მედიცინისა და ჯანდაცვის მენეჯმენტის სკოლა

 

 • ჯანდაცვის მენეჯმენტი

 

ეკონომიკის სკოლა

 

 • ეკონომიკა

 

კონფერენციაში მონაწილეობისითვის საჭირო მოთხოვნები, იხილეთ ბმულზე.

 

თარიღები სკოლების მიხედვით:

 

ბიზნესის სკოლა

 

 • კონფერენციის გამოცხადება: 16 აპრილი
 • მოხსენებების აბსტრაქტების მიღება: 27 აპრილი
 • აბსტრაქტების შეფასება/შერჩევა და შერჩეული ავტორების ინფორმირება: 11 მაისი
 • სრული მოხსენებების და პრეზენტაციების ჩაბარება: 28 მაისი
 • კონფერენციის თარიღი: 2 ივნისი

 

სამართლის სკოლა

 

 • კონფერენციის გამოცხადება: 19 მაისი
 • მოხსენებების აბსტრაქტების მიღება: 25 დეკემბერი (2017)
 • აბსტრაქტების შეფასება/შერჩევა და შერჩეული ავტორების ინფორმირება: 30 დეკემბერი (2017)
 • სრული მოხსენებების და პრეზენტაციების ჩაბარება: 17 მარტი
 • კონფერენციის თარიღი: 9 ივნისი

 

მედიის სკოლა

 

 • კონფერენციის გამოცხადება: 12 აპრილი
 • მოხსენებების აბსტრაქტების მიღება: 24 აპრილი
 • აბსტრაქტების შეფასება/შერჩევა და შერჩეული ავტორების ინფორმირება: 8 მაისი
 • სრული მოხსენებების და პრეზენტაციების ჩაბარება: 28 მაისი
 • კონფერენციის თარიღი: 4 ივნისი

 

ტექნოლოგიების სკოლა

 

 • კონფერენციის გამოცხადება: 28 მარტი
 • მოხსენებების აბსტრაქტების მიღება: 19 მაისი
 • აბსტრაქტების შეფასება/შერჩევა და შერჩეული ავტორების ინფორმირება: 21 მაისი
 • სრული მოხსენებების და პრეზენტაციების ჩაბარება: 23 მაისი
 • კონფერენციის თარიღი: 25 მაისი

 

სახელმწიფო მართვის სკოლა

 

 • კონფერენციის გამოცხადება: 26 მარტი
 • მოხსენებების აბსტრაქტების მიღება: 1 მაისი
 • აბსტრაქტების შეფასება/შერჩევა და შერჩეული ავტორების ინფორმირება: 7 მაისი
 • სრული მოხსენებების და პრეზენტაციების ჩაბარება: 26 მაისი
 • კონფერენციის თარიღი: 29 მაისი

 

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

 

 • კონფერენციის გამოცხადება: 13 აპრილი
 • მოხსენებების აბსტრაქტების მიღება: 30 მარტი
 • აბსტრაქტების შეფასება/შერჩევა და შერჩეული ავტორების ინფორმირება: 5 აპრილი
 • სრული მოხსენებების და პრეზენტაციების ჩაბარება: 23 მაისი
 • კონფერენციის თარიღი: 28 მაისი

 

ტურიზმის სკოლა

 

 • კონფერენციის გამოცხადება: 22 მარტი
 • მოხსენებების აბსტრაქტების მიღება: 15 აპრილი
 • აბსტრაქტების შეფასება/შერჩევა და შერჩეული ავტორების ინფორმირება: 23 აპრილი
 • სრული მოხსენებების და პრეზენტაციების ჩაბარება: 7 მაისი
 • კონფერენციის თარიღი: 21 მაისი

 

მედიცინისა და ჯანდაცვის მენეჯმენტის სკოლა

 

 • კონფერენციის გამოცხადება: 31 მარტი
 • მოხსენებების აბსტრაქტების მიღება: 30 აპრილი
 • აბსტრაქტების შეფასება/შერჩევა და შერჩეული ავტორების ინფორმირება: 5 მაისი
 • სრული მოხსენებების და პრეზენტაციების ჩაბარება: 14 მაისი
 • კონფერენციის თარიღი: 23 მაისი

 

ეკონომიკის სკოლა

 

 • კონფერენციის გამოცხადება: 10 ივნისი
 • მოხსენებების აბსტრაქტების მიღება: 20 მარტი
 • აბსტრაქტების შეფასება/შერჩევა და შერჩეული ავტორების ინფორმირება: 31 მარტი
 • სრული მოხსენებების და პრეზენტაციების ჩაბარება: 10 მაისი
 • კონფერენციის თარიღი: 22 მაისი