საკონტაქტო ინფორმაცია

ირენა მელუა
სტრატეგიული განვითარების და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ:  (+995 32) 237 77 77 (შიდა 129)
ელ.ფოსტა: imelua@cu.edu.ge