კონკურსები

 

  • Erasmus+ ის გაცვლითი პროგრამები 2020 წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის იხილეთ ბმულზე
  • Erasmus+ ის გაცვლითი პროგრამა აკადემიური პერსონალისთვის ვალადოლიდის უნივერსიტეტში, გაზაფხული 2020 იხილეთ ბმულზე
  • Erasmus+ ის გაცვლითი პროგრამა ვალადოლიდის უნივერსიტეტში, ესპანეთი (Universidad de Valladolid, Spain), გაზაფხული 2020 იხილეთ ბმულზე
  • Erasmus+ ის გაცვლითი პროგრამა აკადემიური პერსონალისთვის - გაზაფხული 2019 იხილეთ ბმულზე
  • Erasmus + ის გაცვლითი პროგრამა აკადემიური პერსონალისთვის- შემოდგომა 2018, გაზაფხული 2019 იხილეთ ბმულზე
  • Erasmus+ ის გაცვლითი პროგრამები 2019 წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის იხილეთ ბმულზე
  • Erasmus+ ის გაცვლითი პროგრამები 2018 წლის შემოდგომის სემესტრისთვის იხილეთ ბმულზე
  • 2017 წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობა სტუდენტებისთვის იხილეთ ბმულზე 
  • 2017 წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობა აკადემიური პერსონალისთვის იხილეთ ბმულზე