აკადემიური კალენდარი

კავკასიის უნივერსიტეტის აკადემიური კალენდარი

2019 - 2020

ბაკალავრიატი

 

მეორე, მესამე, მეოთხე კურსი

 

 

 შემოდგომის სემესტრი

გაზაფხულის სემესტრი

რეგისტრაცია

ივლისი  1 - სექსტემბერი 1, 2019

იანვარი  8 - თებერვალი 9, 2020

მეორადი რეგისტრაცია

სექსტემბერი 2 - 15, 2019

თებერვალი 10 - 23, 2020

ლექციები

სექსტემბერი 2 - დეკემბერი  23, 2019

თებერვალი 10 - ივნისი  9, 2020

შუალედური გამოცდები

ოქტომბერი    14 - ნოემბერი 2, 2019

მარტი 23 - აპრილი 11, 2020

გაცდენილი შუალედური გამოცდების აღდგენა

ნოემბერი 4 - 9, 2019

აპრილი 21 - 30, 2020

ფინალური გამოცდები

დეკემბერი 24 - 28, 2019;

იანვარი  8 - 22, 2020

ივნისი  10 - 30, 2020

ფინალურის გადაბარება

იანვარი  23 - 31, 2020

ივლისი  1 - 12, 2020

არდადეგები

დეკემბერი 30, 2019 - იანვარი  7, 2020;

თებერვალი 1 - 9, 2020

აპრილი 13 - 20, 2020;

ივლისი  13 - აგვისტო30, 2020

დღესასწაულების დროს გაცდენილის აღდგენა

ნოემბერი 23, 2019 აღდგება დეკემბერი 23, 2019

აპრილი 20, 2020 აღდგება ივნისი  8, 2020;

მაისი 26, 2020 აღდგება ივნისი  9, 2020

 

ბაკალავრიატი

პირველი კურსი

 

 

 შემოდგომის სემესტრი

გაზაფხულის სემესტრი

რეგისტრაცია

სექსტემბერი 3 - 8, 2019

იანვარი  8 - თებერვალი 16, 2020

მეორადირეგისტრაცია

სექსტემბერი 9 - 21, 2019

თებერვალი 17 - მარტი 1, 2020

ლექციები

სექსტემბერი 9 - დეკემბერი 30, 2019

თებერვალი 17 - ივნისი  16, 2020

შუალედური გამოცდები

ოქტომბერი    21 - ნოემბერი 9, 2019

მარტი 30 - აპრილი 11, 2020;

აპრილი 21 - 25, 2020

გაცდენილი შუალედური გამოცდების აღდგენა

ნოემბერი 11 - 16, 2019

აპრილი 27 - მაისი 2, 2020

ფინალური გამოცდები

იანვარი  8 - 28, 2020

ივნისი  17 - ივლისი  8, 2020

ფინალურის აღდგენა

იანვარი  29 - თებერვალი 8, 2020

ივლისი  9 - 18, 2020

არდადეგები

დეკემბერი 31, 2019 - იანვარი  7, 2020;

თებერვალი 8 - 16, 2020

აპრილი 13 - 20, 2020;

ივლისი  19 - აგვისტო30, 2020

დღესასწაულების დროს გაცდენილის აღდგენა

ნოემბერი 23, 2019 აღდგება დეკემბერი 30, 2019

აპრილი 20, 2020 აღდგება ივნისი  15, 2020;

მაისი 26, 2020 აღდგება ივნისი  16, 2020

 

სამაგისტრო - CSB

 

 

შემოდგომის ტრიმესტრი

გაზაფხულის ტრიმესტრი

Summer Trimester

რეგისტრაცია

სექსტემბერი 9 - 22, 2019

იანვარი  13 -19, 2020

მაისი 5 - 10, 2020

მეორადირეგისტრაცია

სექსტემბერი 23 - 28, 2019

იანვარი  20 - 24, 2020

მაისი 11 - 15, 2020

ლექციები

სექსტემბერი 23 - დეკემბერი 7, 2019

იანვარი  27 - აპრილი 18, 2020

მაისი 11 - ივლისი  25, 2020

შუალედური გამოცდები

ოქტომბერი    21 - ნოემბერი 2, 2019

თებერვალი 24 - მარტი 7, 2020

ივნისი  8 - 20, 2020

გაცდენილი შუალედური გამოცდის აღდგენა

ნოემბერი 4 - 9, 2019

მარტი 9 - 14, 2020

ივნისი  22 - 27, 2020

ფინალური გამოცდები

დეკემბერი 10 - 21, 2019

აპრილი 21- 27, 2020

ივლისი  28 - აგვისტო3, 2020

ფინალური გამოცდის აღდგენა

დეკემბერი 23 - 26, 2019

აპრილი 28 - მაისი 1, 2020

აგვისტო4 - 8, 2020

არდადეგები

დეკემბერი 27, 2019 - იანვარი  19, 2020

აპრილი 13 - 20, 2020;

აპრილი 27 - მაისი 10, 2020

August 9 - სექსტემბერი 20, 2020

დღესასწაულების დროს გაცდენილის აღდგენა

ნოემბერი 23, 2019 აღდგება დეკემბერი 9, 2019

-

მაისი 26, 2020 will be compensated on ივლისი  27, 2020

 

სამაგისტრო - CSH/CST/CSG/CMS/CSM/CSE

 

 

 შემოდგომის სემესტრი

გაზაფხულის სემესტრი

რეგისტრაცია

სექსტემბერი 5 - 22, 2019

თებერვალი 3 - 23, 2020

მეორადირეგისტრაცია

სექსტემბერი 23 - ოქტომბერი  6, 2019

თებერვალი 24 - მარტი 7, 2020

ლექციები

სექსტემბერი 23, 2019 - იანვარი  15, 2020

თებერვალი 24 - ივნისი  15, 2020

შუალედური გამოცდები

ნოემბერი 4 - 16, 2019

აპრილი 6 - 11, 2020;

აპრილი 21 - 25, 2020

გაცდენილი შუალედური გამოცდების აღდგენა

ნოემბერი 18 - 25, 2019

აპრილი 27 - მაისი 2, 2020

ფინალური გამოცდები

იანვარი  16 - 30, 2020

ივნისი  16 - 27, 2020

ფინალური გამოცდის აღდგენა

იანვარი  31 - თებერვალი 11, 2020

ივნისი  29 - ივლისი  7, 2020

არდადეგები

დეკემბერი 29, 2019 - იანვარი  7, 2020;

თებერვალი 11 - 23, 2020

აპრილი 13 - 20, 2020;

ივნისი  30 - სექსტემბერი 20, 2020

დღესასწაულების დროს გაცდენილის აღდგენა

ნოემბერი 23, 2019 აღდგება - იანვარი  15, 2020

მაისი 26, 2020 აღდგება - ივნისი  15, 2020

 

მაგისტრატურა/დოქტურანტურა - CSL

 

 

შემოდგომის სემესტრი

გაზაფხულის სემესტრი

რეგისტრაცია

5 - 22 სექტემბერი, 2019

27

იანვარი - 9 თებერვალი, 2020

გვიანი რეგისტრაცია

23

სექტემბერი - 6 ოქტომბერი, 2019

10

- 22 თებერვალი, 2020

სალექციო პერიოდი

23

სექტემბერი, 2019 - 8 იანვარი, 2020

10

თებერვალი - 25 მაისი, 2020

შუალედური გამოცდები

4 - 9 ნოემბერი, 2019

23

- 28 მარტი, 2020

შუალედური გამოცდების

 

 

 

 

აღდგენა

11

- 16 ნოემბერი, 2019

30

მარტი - 4 აპრილი, 2020

დასკვნითი გამოცდები

9 - 15 იანვარი, 2020

27

მაისი - 3 ივნისი, 2020

დასკვნითი გამოცდების

 

 

 

4 - 10 ივნისი, 2020

აღდგენა/დამატებითი გამოცდები

16

- 22 იანვარი, 2020

არდადეგები

30

დეკემბერი, 2019 - 7 იანვარი, 2020;

13

- 20 აპრილი, 2020;

23

იანვარი - 9 თებერვალი, 2020

11

ივნისი - 20 სექტემბერი, 2020

უქმე დღის აღდგენა

23

ნოემბერი, 2019 აღდგება 8 იანვარს, 2020

20

აპრილი, 2020 აღდგება 25 მაისს, 2020

 

 დოქტურანტურა - CSB,CSE,CSG

a) სემესტრული

 

 

 

შემოდგომის სემესტრი

 

გაზაფხულის სემესტრი

რეგისტრაცია

30

სექტემბერი - 5 ოქტომბერი, 2019

2

- 7 მარტი, 2020

გვიანი რეგისტრაცია

7-12 ოქტომბერი, 2019

9

- 14 მარტი, 2020

სალექციო პერიოდი

7 ოქტომბერი, 2019 - 25 იანვარი, 2020

9

მარტი - 23 ივნისი, 2020

შუალედური გამოცდები

18

- 22 ნოემბერი, 2019

27

აპრილი - 2 მაისი, 2020

შუალედური გამოცდების

 

 

 

 

აღდგენა

25

- 30 ნოემბერი, 2019

4

- 9 მაისი, 2020

დასკვნითი გამოცდები

27

იანვარი - 1 თებერვალი, 2020

24

- 30 ივნისი, 2020

დასკვნითი გამოცდების

 

3 - 8 თებერვალი, 2020

 

 

აღდგენა/დამატებითი გამოცდები

1

- 7 ივლისი, 2020

არდადეგები

30

დეკემბერი, 2019 - 11 იანვარი, 2020;

13

- 20 აპრილი, 2020;

10

თებერვალი - 7 მარტი, 2020

8 ივლისი - 27 სექტემბერი, 2020

უქმე დღის აღდგენა

-

20

აპრილი, 2020 აღდგება 22 ივნისს, 2020

26

მაისი, 2020 აღდგება 23 ივნისს, 2020

           

 

 

 b) მოდულზე დაფუძნებული

 

 

 

 

შემოდგომის სემესტრი

 

გაზაფხულის სემესტრი

რეგისტრაცია

 

30

სექტემბერი - 5 ოქტომბერი, 2019

 

2

- 7 მარტი, 2020

გვიანი რეგისტრაცია

7 - 12 ოქტომბერი, 2019

 

9

- 14 მარტი, 2020

I მოდული

 

7 - 24 ოქტომბერი, 2019

 

9

მარტი - 23 მარტი, 2020

სალექციო პერიოდი

 

7 - 14 ოქტომბერი, 2019

 

9

- 13 მარტი, 2020

შუალედური გამოცდა

 

10

ოქტომბერი, 2019

 

11

მარტი, 2020

შუალედური გამოცდების

 

15

ოქტომბერი, 2019

 

14

მარტი, 2020

აღდგენა

დასკვნითი გამოცდები

 

18

ოქტომბერი, 2019

 

17

მარტი, 2020

დასკვნითი გამოცდების

 

24

ოქტომბერი, 2019

 

23

მარტი, 2020

აღდგენა/დამატებითი გამოცდები

II მოდული

 

11

- 22 ნოემბერი, 2019

 

21

აპრილი - 8 მაისი, 2020

სალექციო პერიოდი

 

11

- 12 ნოემბერი, 2019

 

21

- 28 აპრილი, 2020

შუალედური გამოცდა

N/A

 

24

აპრილი, 2020

შუალედური გამოცდების

N/A

 

29

აპრილი, 2020

აღდგენა

დასკვნითი გამოცდები

 

16

ნოემბერი, 2019

 

2

მაისი, 2020

დასკვნითი გამოცდების

 

22

ნოემბერი, 2019

                                                                                           

 

8

მაისი, 2020

                                                                                 

აღდგენა/დამატებითი გამოცდები

               

 

 

 

III მოდული

 

9 - 26 დეკემბერი, 2019

 

25

მაისი - 10 ივნისი, 2020

სალექციო პერიოდი

 

9 - 16 დეკემბერი, 2019

 

25

მაისი - 2 ივნისი, 2020

შუალედური გამოცდა

 

12

დეკემბერი, 2019

 

28

მაისი, 2020

შუალედური გამოცდების

 

17

დეკემბერი, 2019

 

1 ივნისი, 2020

აღდგენა

დასკვნითი გამოცდები

 

20

დეკემბერი, 2019

 

4 ივნისი, 2020

დასკვნითი გამოცდების

 

26

დეკემბერი, 2019

 

10

ივნისი, 2020

აღდგენა/დამატებითი გამოცდები

IV მოდული

 

13

- 30 იანვარი, 2020

 

29

ივნისი - 16 ივლისი, 2020

სალექციო პერიოდი

 

13

- 20 იანვარი, 2020

 

29

ივნისი - 6 ივლისი, 2020

შუალედური გამოცდა

 

16

იანვარი, 2020

 

2 ივლისი, 2020

შუალედური გამოცდების

 

21

იანვარი, 2020

 

7 ივლისი, 2020

აღდგენა

დასკვნითი გამოცდები

 

24

იანვარი, 2020

 

10

ივლისი, 2020

დასკვნითი გამოცდების

 

30

იანვარი, 2020

 

16

ივლისი, 2020

აღდგენა/დამატებითი გამოცდები

 

 

 

 

 

 

არდადეგები

 

25

ოქტომბერი, 2019 - 9 ნოემბერი, 2019;

 

24

მარტი, 2020 - 20 აპრილი, 2020;

 

26

ნოემბერი, 2019 - 7 დეკემბერი, 2019;

 

9 - 23 მაისი, 2020;

 

27

დეკემბერი, 2019 - 11 იანვარი, 2020;

 

11

- 27 ივნისი, 2020;

 

31

იანვარი, 2020 - 7 მარტი, 2020

 

17

ივლისი, 2020 - 3 ოქტომბერი, 2020

უქმე დღის აღდგენა

-

-

 

  

აკადემიური კალენდრის მიერ დადგენილი დამატებითი პირობები

 

 

სამუშაო დღედ გათვალისწინებული უქმე დღეები

დასვენების დღედ გათვალისწინებული სამუშაო დღეები

14 ოქტომბერი, 2019

30

დეკემბერი, 2019

3

მარტი, 2020

31

დეკემბერი, 2019

9

აპრილი, 2020

3 იანვარი, 2020

9

მაისი, 2020

4 იანვარი, 2020

12 მაისი, 2020

6 იანვარი, 2020

 

13

აპრილი, 2020

 

14

აპრილი, 2020

 

15

აპრილი, 2020

 

16

აპრილი, 2020