მიღება/აკადემიური ინფორმაცია

საერთაშორისო სტუდენტებმა უნდა გამოაგზავნონ საჭირო დოკუმენტები (იხილეთ საჭირო დოკუმენტების ჩამონათვალში: როგორ შეიტანოთ განაცხადი.) ელ. ფოსტაზე: Ir@cu.edu.ge

 

ყველა დოკუმენტის მიღების შემდეგ CU აფასებს სტუდენტის აკადემიურ მოსწრებას და იღებს გადაწყვეტილებას.


გაითვალისწინეთ, რომ სტუდენტებს სჭირდებათ ვიზა, რომ მიიღონ საქართველოში ცხოვრების ნებართვა (ვიზის მიღების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული). ასევე, სტუდენტს უნდა ჰქონდეს დაზღვევა, რომელიც მოცემულია მათი ქვეყნის სადაზღვევო კომპანიების მიერ. დაზღვევამ უნდა აანაზღაუროს ყველა სამედიცინო მომსახურება და საქართველოში უნდა იყოს მოქმედი.

 

სასწავლო წელი

კავკასიის უნივერსიტეტის სასწავლო წელი ორი სემესტრისგან შედგება:

შემოდგომის (სექტემბერი-იანვარი) და გაზაფხულის (თებერვალი-ივლისის შუა რიცხვები) სემესტრები.

 

კრედიტის გადატანა

კავკასიის უნივერსიტეტში სწავლის დროს მიღებული კრედიტები გადაეცემა სტუდენტთა უნივერსიტეტებს. როდესაც სემესტრი დასრულდება კრედიტები იგზავნება მათ უნივერსიტეტებში.

 

რეგისტრაცია

სტუდენტები / საერთაშორისო ოფიცრები მიიღებენ რეგისტრაციის კურსის გრაფიკს სემესტრის დაწყებამდე. ისინი ირჩევენ სასურველ კურსებს და უგზავნიან ფორმას, CU-ის სტრატეგიული განვითარებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების განყოფილებას მოცემულ პერიოდში.

 

სწავლების ენა

კურსები კავკასიის უნივერსიტეტში ჩატარდება ინგლისურ ენაზე.

 

კურსის დატვირთვა

სტუდენტებს შეუძლიათ მიიღონ მაქსიმუმ 30 ECTS კრედიტი სემესტრის განმავლობაში. კრედიტების მინიმალური რაოდენობის მოთხოვნა არ არის განსაზღვრული.