როგორ შეიტანოთ განაცხადი

გაცვლითმა სტუდენტებმა პარტნიორი უნივერსიტეტებიდან უნდა წარადგინონ შემდეგი დოკუმენტები ინგლისურ ენაზე, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: ir@cu.edu.ge  

 

  • ოფიციალური ნომინაციის წერილი უნივერსიტეტისგან
  • CU განაცხადის შევსებული ფორმა
  • სწავლის ხელშეკრულება (შერჩეული კურსების ჩათვლით)
  • ენის ცოდნის სერთიფიკატი, B2 დონე - IELTS (6.0) TOEFL (79)
  • ჩანაწერების კოპია
  • პასპორტის ასლი
  • შეავსებული EUROPASS CV ფორმა

 

შემოდგომის სემესტრი (სექტემბერი - იანვარი): 20 მაისი

გაზაფხულის სემესტრი (თებერვალი - ივლისის შუა რიცხვები): 20 ოქტომბერი