ტრენინგის სესია (TMT პროგრამა)

7 მარტი 2018

Tailor Made Training Programme (TMT) ფარგლებში, რომელიც დაფინანსებულია ნიდერლანდების საუნივერსიტეტო პროგრამების მიერ, მაასტრიხტის მენეჯმენტის სკოლის პროფესორმა, მეინ პიეტერ ვან დაიკმა, გამართა ერთკვირიანი ტრენინგი კავკასიის უნივერსიტეტში 2016 წლის 5-10 ნოემბერს.

 

შეიქმნა შემდეგი გეგმა:

 

  • ქართული მებაღეობის მოდულის შემუშავება
  • სოფლის მეურნეობის გლობალური ღირებულებების ჯაჭვების ანალიზი, საქართველოს თხილის სექტორის მაგალითზე