პროფესორ მეინ პიეტერ ვან დაიკის ტრენინგი

7 მარტი 2018

Tailor Made Training Programme (TMT) ფარგლებში, რომელიც დაფინანსებულია ნიდერლანდების საუნივერსიტეტო პროგრამების მიერ, მაასტრიხტის მენეჯმენტის სკოლის პროფესორმა, მეინ პიეტერ ვან დაიკმა, გამართა ერთკვირიანი ტრენინგი კავკასიის უნივერსიტეტში 2016 წლის 21-25 ივნისს.

 

ტრენინგის მთავარი მიზანი იყო პროგრამების შემუშავება შემდეგი მოდულისთვის:

 

  • აგრარული პოლიტიკის ანალიზი
  • ექსპორტის პროცედურები