უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის

2017-2018 სასწავლო წელს, უცხო ქვეყნის კვოტით ჩარიცხული, სტუდენტის წლიური გადასახადი შეადგენს 5 000 დოლარს საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე (გარდა გრენობლის სამაგისტრო პროგრამისა).

 

გრენობლის სამაგისტრო პროგრამაზე 2017-2018 სასწავლო წელს, უცხო ქვეყნის კვოტით ჩარიცხული სტუდენტის წლიური გადასახადი შეადგენს 16 450 ევროს.