სკოლის ადმინისტრაცია

პაატა ბრეკაშვილი

დეკანი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (214)

ელ.ფოსტა: pbrekashvili@cu.edu.ge

 

ნოდარ კილაძე
აკადემიური დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (458)
მობ.: (+995) 599 555 644
ელ.ფოსტა: nkiladze@cu.edu.ge

 

მარიამ გაბისონია

კავკასიის სადოქტორო სკოლის აკადემიური მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77

ელ.ფოსტა.: mgabisonia@cu.edu.ge