კავკასიის სადოქტორო სკოლის პროგრამების პრეზენტაცია

24 მაისი 2019

22 დეკემბერს, კავკასიის სადოქტორო სკოლაში გაიმართა  მენეჯმენტისა და ეკონომიკის ინგლისურენოვანი სადოქტორო პროგრამების პრეზენტაცია.

 

დაინტერესებულ აპლიკანტებს შეხვდნენ კავკასიის უნივერსიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი სასწავლო დარგში - ნუგზარ სხირტლაძე, კავკასიის უნივერსიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი მატერიალური რესურსების დარგში - გურამ ლეჟავა, სადოქტორო სკოლის დეკანი - პაატა ბრეკაშვილი, სადოქტორო სკოლის პროგრამების დირექტორი  - ნოდარ კილაძე, ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი - ლაშა ქავთარაძე.

 

დაინტერესებულმა აპლიკანტებმა მიიღეს ინფორმაცია სადოქტორო პროგრამების შინაარსსა და სტრუქტურასთან დაკავშირებით, დასვეს კითხვები და გამოთქვეს საკუთარი შეხედულებები პროგრამებთან მიმართებით.