აუდიოვიზუალური ხელოვნების სტუდენტების სადიპლომო ნამუშევრების დაცვა

12 ივლისი 2017

4 ივლისს, კავკასიის მედიის სკოლის აუდიოვიზუალური ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებმა სადიპლომო ნაშრომები დაიცვეს. წარმოდგენილი იყო როგორც ვიდეო და ფოტო პროექტები, ასევე ნამუშევარი გრაფიკულ დიზაინში. კომისიის წევრებმა, რომლის შემადგენლობაშიც იყვნენ რეჟისორები დავით გერსამია და ირაკლი შატბერაშვილი, ჟურნალისტი ალექსანდრე ქეშელაშვილი, სტუდენტების ნამუშევრები დადებითად შეაფასეს.

 

საბაკალავრო ნაშრომები დაიცვეს: