გიორგი ერისთავი

სამუშო ადგილი/პოზიცია:

 

  • პეპსიკოს დსთ-ს და საქართველოს მიწოდების ჯაჭვის განვითარების მენეჯერი

 

კურსის დასახელება:

  • ლოგისტიკისა და მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტი