განრიგი

  • ტრენინგის დასაწყისი: 1 აპრილი
  • ხანგრძლივობა: 2 თვე
  • ჩატარების დღე: ორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი
  • ჩატარების დრო: 19:00-22:00 საათი