განრიგი

  • ტრენინგის დასაწყისი: 2 ოქტომბერი
  • ტრენინგის ხანგრძლივობა: 9 საათი
  • ტრენინგის პერიოდულობა: ორშაბათი, ოთხშაბათი პარასკევი
  • ჩატარების დრო: 19:00-22:00 საათი