განრიგი

  • ტრენინგის დასაწყისი:  14 ივლისი
  • ტრენინგის ხანგრძლივობა: 6 საათი (3 შეხვედრა)
  • ტრენინგის პერიოდულობა:  14, 15, 16 ივლისი
  • ჩატარების დრო: 19:00-21:00 საათი