განრიგი

  • ტრენინგის დასაწყისი: 4 მაისი
  • ხანგრძლივობა: 4 კვირა
  • ტრენინგების პერიოდულობა: ორშაბათი, პარასკევი
  • ჩატარების დრო: 19:00-22:00