მიმოხილვა

ტრენინიგის მიზანია მსმენელს სიღრმისეულად გააცნოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის მნიშვნელობა, როლი და პასუხისმგებლობა საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების პროცესში; პიარსტრატეგია, საკომუნიკაციო ინსტრუმენტები და არხები; გზავნილის ჩამოყალიბება; იმიჯის შექმნა; კრიზისმენეჯმენტი; პიარ კამპანიის დაგეგმვა; ღონისძიებები, მათი მართვა და ანალიზი; შიდა კორპორატიული პიარის მნივშნელობა კომპანიის წარმატებაში.

 

ტრენინგის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მსმენელი მიიღებს კავკასიის უნივერსიტეტის ტრენინგ ცენტრის (CUTC) სერტიფიკატს.