ტრენერები

 ალუდა გოგლიჩიძე

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

  • კავკასიის უნივერსიტეტის კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის საგანმანათლებლო პროგრამების კონსულტანტი

 

კურსის დასახელება:

 

  • წიგნიერება და მასწავლებელთა პროფესიული უნარების განვითარება

პაატა პაპავა

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

  • დამოუკლიდებელი ტრეინერი და ქოუჩი, კომპანია „თიმბოუთის“ პროგრამების დირექტორი

 

კურსის დასახელება:

 

  • წიგნიერება და მასწავლებელთა პროფესიული უნარების განვითარება