ტრენერი

 

ვახტანგ სურგულაძე

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

  • კავკასიის უნივერსიტეტის მედიცინისა და ჯანდაცვის მენეჯმენტის სკოლის დეკანი

 

კურსის დასახელება:

  • ჰოსპიტალური მენეჯმენტი