განრიგი

  • ტრენინგის დასაწყისი : 8 ივნისი
  • ტრენინგის ხანგრძლივობა - 15 საათი

 

ჩატარების პერიოდულობა:

 

  • თემატიკა #1 – 8, 10, 12 ივნისი
  • თემატიკა #2 15, 17, 19 ივნისი
  • თემატიკა #3 – 9 ივნისი

 

ჩატარების დრო:

 

  • თემატიკა #1 – 19:00 – 21:00 საათი
  • თემატიკა #2 – 16:00 – 18:00 საათი
  • თემატიკა #3 – 18:00 – 21:00 საათი