განრიგი

  • ტრენინგის დასაწყისი: 18 მაისი
  • ტრენინგის ხანგრძლივობა: 12 საათი
  • ტრენინგის პერიოდულობა:ორშაბათი-ოთხშაბათი-პარასკევი 
  • ტრენინგის დრო: 16:00-18:00 (საათი)