მიმოხილვა

ტრეინინგის მიზანია მსმენელს, მიაწოდოს ინფორმაცია საზოგადოებასთან ურთიერთობის (PR), როლზე, მნიშვნელობაზე, განვითარებაზე, რადგან მოგეხსენებათ ვცხოვრობთ ეპოქაში სადაც ყოვედღიურად ყველაფერი ვითარდება, გამომდინარე აქედან ამ პროფესიის ადამინებს ყველაზე მეტად გვიწევს ვაკონტროლოთ პულსაცია და სწორად ჩამოვუყალიბოთ ადამიანს ჩვენს შესახებ შეხედულება.