თემატიკა

  • ფოტოგრაფია სოციალურ ქსელებში, მობილური ფოტოგრაფია, მისი პრინციპები და ეფექტური გამოყენება;
  • კურსის გავლის შემდეგ მსმენელებს ეცოდინებათ, როგორ გამოიყენონ სმარტფონები ეფექტურად, რომ გადაიღონ ხარისხიანი ფოტოები, იცოდნენ კომპოზიციის აგება, ფოტოს დამუშავების პრინციპები, შესაბამისი აპლიკაციები, შესაბამისი სოციალური ქსელები მათ ეფექტურად გამოსაყენებლად.