საფასური და რეგისტრაცია

საფასური და რეგისტრაცია

 

ტრენინგის ღირებულება 290 ლარი

საფასურის გადახდა უნდა მოხდეს ტრენინგის  დაწყებამდე არაუგვიანეს  5  კალენდარული დღით ადრე

 

რეგისტრაციის პირობები:

 

გაიარეთ ონლაინ  რეგისტრაცია