თემატიკა

ტრენინგის თემატიკა:

 

თემა 1. შესავალი

 

 • ადამიანის ფასეულობების შკალა
 • საზოგადოებრივი ჯგუფების ფსიქოტიპები
 • პოლიტიკური ტექნოლოგიების სპეციფიკა
 • საჯარო და ჩრდილოვანი საარჩევნო კამპანია
 • PR via Black PR

 

თემა 2. პოლიტიკური პარტია

 

 • პოლიტიკური პარტიის იდეოლოგია
 • პოლიტიკური პარტიის სტრუქტურა
 • პოლიტიკური პარტიის რესურსები
 • პოლიტიკური პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაცია
 • პრაიმერი - შიდაპარტიული არჩევნები
 • სახსრების მოზიდვა
 • პოლიტიკური პარტიის საქმიანობის რეგულაციები და შეზღუდვები

 

თემა 3. საარჩევნო კამპანიის სტრატეგია

 

 • საარჩევნო კამპანიის სტრატეგიის ელემენტები
 • საარჩევნო კამპანიის რესურსები
 • საარჩევნო კამპანიის მესიჯი
 • საარჩევნო კამპანიის სტრატეგია

 

თემა 4.საარჩევნო კამპანიის მენეჯმენტი

 

 • საარჩევნო კამპანიის შტაბი
 • საარჩევნო კამპანიის მენეჯერის როლი
 • საარჩევნო კამპანიის მენეჯმენტის კონტროლი

 

თემა 5. საარჩევნო კამპანიის გეგმა

 

 • საარჩევნო კამპანიის გეგმის ტიპები
 • საარჩევნო კამპანიის გეგმის შედგენა
 • საარჩევნო კამპანიის გენერალური გეგმა

 

თემა 6. სოციოლოგიური კვლევა

 

 • საარჩევნო კამპანიის სოციოლოგიური კვლევის მეთოდები
 • საარჩევნო კამპანიის სოციოლოგიური კვლევის ფორმები
 • საარჩევნო კამპანიის სოციოლოგიური კვლევის კონტროლი

 

თემა7. პოლიტიკოსის იმიჯი

 

 • პოლიტიკური სტერეოტიპები
 • იმიჯის ელემენტები
 • იმიჯის შექმნა

 

თემა 8. საარჩევნო კამპანიის ტაქტიკა- უფასო მედია

 

 • უფასო მედია
 • ურთიერთობა სატელევიზიო კამერასთან
 • საჯარო გამოსვლა
 • ინტერვიუ
 • დებატები
 • შავი PR ტექნოლოგოები

 

თემა 9. საარჩევნო კამპანიის ტაქტიკა- ფასიანი მედია

 

 • სატელევიზიო რეკლამა
 • რადიო რეკლამა
 • ინტერნეტ რეკლამა

 

თემა 10. საარჩევნო კამპანიის ტაქტიკა- საველე ტექნოლოგიები

 

 • კარდაკარ კომპანია
 • სატელეფონო ბანკები
 • შეხვედრები ამომრჩევლებთან

 

თემა 11. საარჩევნო კამპანიის ტაქტიკა- ალტერნატიული ტექნოლოგიები

 

 • პუშ პოლი
 • ხელსეკრულება ამომრჩეველთან
 • ამომღცევლის დავალება

 

თემა 12 საარჩევნო კამპანიის რეგულაციები და შეზღუდვები

 

 • საარჩევნო კანონმდებლობა
 • პოლიტიკური პარტიების საქმიანობის რეგულაციები