კავკასიის სადოქტორო სკოლის ინგლისურენოვან პროგრამებს აკრედიტაცია მიენიჭა

5 დეკემბერი 2018
5 დეკემბერს, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა კავკასიის სადოქტორო სკოლის ინგლისურენოვან პროგრამებს აკრედიტაცია მიანიჭა.
 
კავკასიის სადოქტორო სკოლა დოქტორანტების მიღებას მენეჯმენტისა და ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამებზე აცხადებს, პროგრამებზე სწავლის საფასური 3000 ლარია.
 
პროგრამების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ ბმული.