საკონტაქტო ინფორმაცია

პავლე კაპანაძე
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ:(+995 32) 237 77 77 (შიდა 122)
მობ: 599 902131
ელ.ფოსტა: pkapanadze@cu.edu.ge

ნათია ხუსკივაძე
საბაკალავრო პროგრამის აკადემიური მენეჯერი (I კურსის აკადემიური მენეჯერი)
ტელ:(+995 32) 237 77 77 (შიდა 115)
ტელ: 577 11 33 10
ელ.ფოსტა: nkhuskivadze@cu.edu.ge

 

ნინო ციმინტია
საბაკალავრო პროგრამის აკადემიური მენეჯერი (II კურსის აკადემიური მენეჯერი)
ტელ:(+995 32) 237 77 77 (შიდა 116 )
მობ: 591 42 78 64
ელ.ფოსტა: ntsimintia@cu.edu.ge

 

თეო ცუცხვაშვილი
საბაკალავრო პროგრამის აკადემიური მენეჯერი (III კურსის აკადემიური მენეჯერი)
ტელ:(+995 32) 237 77 77 (შიდა 114 )
მობ: 598 99 91 32
ელ.ფოსტა: ttsutskhvashvili@cu.edu.ge

ნინო წულუკიძე
საბაკალავრო პროგრამის აკადემიური მენეჯერი (IV კურსის აკადემიური მენეჯერი)
ტელ:(+995 32) 237 77 77 (შიდა 113)
მობ: 577 11 33 30
ელ.ფოსტა: itsulukidze@cu.edu.ge