პროგრამის მიმოხილვა


პროგრამის ხანგრძლივობა: 4 წელი (240 ECTS კრედიტი)


პროგრამები:
  • ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა სპეციალობები (ფინანსები, მარკეტინგი, მენეჯმენტი, საბუღალტრო აღრიცხვა)
  • ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმნეტში
  • ბიზნესის ადმინისტრირების ორმაგი ხარისხის საბაკალავრო პროგრამა მარკეტინგში (აშშ, დიდი ბრიტანეთი, ავსტრია)
  • ბიზნესის ადმინისტრირების ორმაგი ხარისხის საბაკალავრო პროგრამა მენეჯმენტში (აშშ, დიდი ბრიტანეთი)
  • ბიზნესის ადმინისტრირების ორმაგი ხარისხი საბაკალავრო პროგრამა ფინანსებში (აშშ, დიდი ბრიტანეთი)

სწავლების ენა: ქართულ/ინგლისური

ფინანსური შეღავათები სტუდენტებისათვის: პირველი, მეორე და მესამე ეტაპის რეიტინგების მიხედვით, რეიტინგში პირველ სამ ადგილას მყოფი სტუდენტი (ყოველ ეტაპზე) სარგებლობს ფინანსური შეღავათით (შესაბამისად სწავლების საფასურის 100%, 50% და 30% დაფინანსებით)

სწავლების საფასური: საქართველოს მოქალაქეებისათვის წელიწადში 7,500 ლარი