პროგრამის სტრუქტურა

1. ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა სპეციალობები (ფინანსები, მარკეტინგი, მენეჯმენტი, საბუღალტრო აღრიცხვა)
2. ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმნეტში
3. ბიზნესის ადმინისტრირების ორმაგი ხარისხის საბაკალავრო პროგრამა მარკეტინგში:

  • ჯორჯიის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, ატლანტა, აშშ
  • ჩესტერის უნივერსიტეტთან, ჩესტერი, დიდი ბრიტანეთი
  • ზემო ავსტრიის გამოყენებით ინსტიტუტთან, შტაიერი, ავსტრია

4. ბიზნესის ადმინისტრირების ორმაგი ხარისხის საბაკალავრო პროგრამა მენეჯმენტში

  • ჯორჯიის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, ატლანტა, აშშ
  • ჩესტერის უნივერსიტეტთან, ჩესტერი, დიდი ბრიტანეთი

5. ბიზნესის ადმინისტრირების ორმაგი ხარისხი საბაკალავრო პროგრამა ფინანსებში

  • ჯორჯიის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, ატლანტა, აშშ
  • ჩესტერის უნივერსიტეტთან, ჩესტერი, დიდი ბრიტანეთი