საკონტაქტო ინფორმაცია

პაატა ბრეკაშვილი
სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო
პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (455)

მობ.: 599 457040

ელ.ფოსტა: pbrekashvili@cu.edu.ge

ანა ჩუბინიძე
სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (125)

მობ.: 577 697188

ელ.ფოსტა: achubinidze@cu.edu.ge