საკონტაქტო ინფორმაცია

პაატა ბრეკაშვილი
სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო
პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი

ელ-მისამართი: pbrekashvili@cu.edu.ge
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (შიდა: 121)

ფაქსი.: (+995 32) 231 32 26

მობ: 599 457040

ანა ჩუბინიძე
სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების მენეჯერი

ელ-მისამართი: achubinidze@cu.edu.ge 

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (შიდა: 124)

ფაქსი:(+995 32) 231 32 26

მობ: 595 305829

ოთახი A23