საკონტაქტო ინფორმაცია

პაატა ბრეკაშვილი
სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო
პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი
ელ-მისამართი: pbrekashvili@cu.edu.ge
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (455)

ფაქსი: (+995 32) 231 32 26

მობ: 599 457040

ანა ჩუბინიძე
სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების მენეჯერი
ელ-მისამართი: achubinidze@cu.edu.ge 

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (125)

ფაქსი: (+995 32) 231 32 26

მობ: 595 305829

ოთახი C23