სიახლეები

01
თებ
CDS სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

1-ელ თებერვალს გაიმართა კავკასიის სადოქტორო სკოლის ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტის, დავით წიკლაურის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა.