სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა კავკასიის სადოქტორო სკოლაში

1 თებერვალი 2019

1-ელ თებერვალს კავკასიის სადოქტორო სკოლაში გაიმართა ამავე სკოლის ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტის, დავით წიკლაურის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა.

 

სადისერატციო ნაშრომის სახელწოდება: „ტურისტული მიმართულების ბრენდის ცნობადობის გაზრდა, რეკომენდაციები საქართველოსთვის".

 

დოქტორანტს ხელმძღვანელობდა კავკასიის უნივერსიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი კვლევისა და სტრატეგიული განვითარების დარგში, პროფესორი ბორის ლეჟავა.

 

დოქტორანტმა წარმატებით დაიცვა სადისერტაციო ნაშრომი და მას მიენიჭა ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის აკადემიური ხარისხი.