საკონტაქტო ინფორმაცია


ვატო სურგულაძე
ეკონომიკისა და ჯანდაცვის სკოლის დეკანი
ტელ.: 2 377777 (შიდა 148)
მობ.: 595 006 348
ელ.ფოსტა: vsurguladze@cu.edu.ge

მაია გონაშვილი
პროგრამის ხელმძღვანელი
ტელ.: 2 377777 (შიდა 134)
მობ.: 595 016 348
ელ.ფოსტა: mgonashvili@cu.edu.ge

თეა გიორგაძე
ეკონომიკისა და ჯანდაცვის სკოლის აკადემიური მენეჯერი
ტელ.: 2 377777 (შიდა 149)
მობ.: +995 (595) 0320 95
ელ.ფოსტა: teagiorgadze@cu.edu.ge