საკონტაქტო ინფორმაცია

მაია გონაშვილი

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (შიდა: 134)
ელ-ფოსტა:
  mgonashvili@cu.edu.ge
მობ: 595 01 63 48თეა გიორგაძე

საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (შიდა: 149)
ელ-ფოსტა:  teagiorgadze@cu.edu.ge
მობ: 595 032095