საკონტაქტო ინფორმაცია

ნინო კახიანი
საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო 
პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი

ელ-ფოსტა: nkakhiani@cu.edu.ge

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (488)

მობ: 577 333 704
ოთახი: D4

 

ნინო მირუაშვილი

საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო

პროგრამების აკადემიური მენეჯერი

 

ელ-ფოსტა: nmiruashvili@cu.edu.ge

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (108)

ოთახი: C23

 

ნანა გერგედავა
ეკონომიკისა და ჯანდაცვის სკოლის საბაკალავრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი


ტელ.:(+995 32) 237 77 77 (103)

მობ.: 595 081 199
ელ.ფოსტა: ngergedava@cu.edu.ge