საკონტაქტო ინფორმაცია


ნანა გერგედავა

ეკონომიკისა და ჯანდაცვის სკოლის საბაკალავრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი
ტელ.: 2 377777 (შიდა 168)
მობ.: +995 (595) 081199
ელ.ფოსტა:  ngergedava@cu.edu.ge