საკონტაქტო ინფორმაცია

გიორგი მახარაშვილი

საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო 
პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი

ელ-ფოსტა: gmakharashvili@cu.edu.ge

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (490)

მობ: 577 333 704
ოთახი: D2

 

ნინო მირუაშვილი

საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო

პროგრამების აკადემიური მენეჯერი

 

ელ-ფოსტა: nmiruashvili@cu.edu.ge

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (108)

ოთახი:  C23

 


ნანა გერგედავა
ეკონომიკისა და ჯანდაცვის სკოლის საბაკალავრო

პროგრამების აკადემიური მენეჯერი


ტელ: (+995 32) 237 77 77 (103)
ელ.ფოსტა:  ngergedava@cu.edu.ge