საკონტაქტო ინფორმაცია

ნინო კახიანი
საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო 
პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი

ელ-ფოსტა: nkakhiani@cu.edu.ge

ტელ: 2377777 (149)

მობ: 577 333 704
ოთახი: B22

 

ნინო მირუაშვილი

საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო

პროგრამების აკადემიური მენეჯერი

 

ელ-ფოსტა: nmiruashvili@cu.edu.ge

ტელ: 2377777 (168)

ოთახი: B22

 


ნანა გერგედავა
ეკონომიკისა და ჯანდაცვის სკოლის საბაკალავრო

პროგრამების აკადემიური მენეჯერი


ტელ.: 2 377777 (შიდა 168)
ელ.ფოსტა:  ngergedava@cu.edu.ge