საკონტაქტო ინფორმაცია

ნინო კალანდაძე
კავკასიის ტურიზმის სკოლის დეკანი
ელ-ფოსტა: nkalandadze@cu.edu.ge

 

დიკო - ვარდო კოპალეიშვილი
კავკასიის ტურიზმის სკოლის აკადემიური პროგრამების დირექტორი
ტელ.: (+995 32) 2 37 77 77 (შიდა 166)
ელ–ფოსტა: dkopaleishvili@cu.edu.ge