საკონტაქტო ინფორმაცია

სოფიო შენგელია
სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ.: (+995 32) 2 37 77 77 / 194
მობ.: (+995) 599 777 104 
ელ.ფოსტა:  sshengelia@cu.edu.ge

 

ნათია შენგელია
სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი 
ტელ.: (+995 32) 2 37 77 77 / 187
მობ.: (+995) 599 88 55 71
ელ.ფოსტა: nshengelia@cu.edu.ge

 

ანა ჩალაძე
სადოქტორო პროგრამის კოორდინატორის ასისტენტი
სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი
ტელ.: (+995 32) 2 37 77 77 /186
მობ.: (+995) 598 16 20 06​
ელ.ფოსტა: achaladze@cu.edu.ge

 

სამაგისტრო პროგრამის ჯგუფი Facebook-ზე.