მიღების წესები

კავკასიის სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების წინაპირობას წარმოადგენს:

 

 • საერთო სამაგისტრო გამოცდის ჩაბარება;
 • უნივერსიტეტში დაგეგმილი საკონკურსო პროცედურების წარმატებით გავლა;
 • სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის მსურველის მომზადების დონის განსაზღვრა ტესტური წესით ინგლისურ/გერმანულ ენებში. ინგლისური/გერმანული ენის ტესტისაგან თავისუფლდებიან კანდიდატები, რომლებიც წარმოადგენენ ინგლისური/გერმანული ენის (არანაკლებ B2 დონეზე) ცოდნის დამადასტურებელ სერტიფიკატს;
 • 2017–2018  სასწავლო წლისათვის საბუთების მიღების ბოლო ვადაა 5 სექტემბერი;
 • აპლიკანტის მიმღებ კომისიასთან გასაუბრება და/ან ტესტირება  დაგეგმილია 11-15 სექტემბერი.
წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

 1. ნოტარიულად დამოწმებული დიპლომის ასლი + ნიშნების ფურცელი
 2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი
 3. სამხედრო ბილეთი
 4. 4 ფოტოსურათი
 5. სამოტივაციო წერილი
 6. 2 რეკომენდაცია
 7. ონლაინ რეგისტრაცია

 

ვადები

 

 • საბუთების მიღების ბოლო ვადაა 5 სექტემბერი;
 • შერჩეულ კანდიდატებთან გასაუბრება ჩატარდება 11-15 სექტემბერს;
 • CU გრანტის მოპოვების მსურველთათვის ტესტირება ჩატარდება 11-15 სექტემბერს.

 


გადახდის პირობები


სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის ღირებულება შეადგენს 11.000 ლარს, რაც წელიწადში შეადგენს 5500 ლარს. სწავლის საფასურის გადახდა სემესტრულად, აღებული კრედიტების შესაბამისად წარმოებს.

 

CU გრანტი ეს არის 50%-იანი დაფინანსება სამაგისტრო პროგრამის სრულ ღირებულებაზე, რომლის მოპოვება შესაძლებელია, თუ თქვენ:

- ხართ/იქნებით ნებისმიერი უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული
- და გაქვთ ბაკალავრიატის ჯამური ქულათა საშუალო შეწონილი (GPA) 3,5 და მეტი.
 
სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის წლიური ღირებულება შეადგენს:
 
 
CU სტანდარტული გადასახადი CU გრანტის მოპოვებისას CU და სახელმწიფო გრანტის მოპოვებისას
 5 500 ლარი 2 750 ლარი  1 625 ლარი 

 

იმ შემთხვევაში თუ კავკასიის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულს არ აქვს GPA (3,5 და მეტი), ის მიიღებს სრული პროგრამის 10%-იან დაფინანსებას.